O nas

Celami Stowarzyszenia “Villa Grawitza” są: prowadzenie działań mających na celu wspieranie rozwoju edukacji, kultury i sztuki; prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, promujących kulturę polską i europejską; prowadzenie działań o charakterze kulturalnym i edukacyjnym na rzecz integracji europejskiej; rozwijanie kontaktów międzynarodowych oraz współpracy zagranicznej; kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych; upowszechnianie wiedzy z zakresu pozyskiwania środków na działalność kulturalną i edukacyjną z różnych instytucji, w tym z Funduszy Unii Europejskiej; promocja polskiej kultury i sztuki poza granicami kraju; udzielanie pomocy finansowej oraz podejmowanie samodzielnych działań w zakresie organizacji przedsięwzięć związanych z kulturą i edukacją: konkursów, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, koncertów, festiwali, autorskich projektów artystycznych itp; pomoc w zakupie wyposażenia i materiałów do działalności artystycznej i edukacyjnej; organizowanie i prowadzenie placówek edukacyjnych i kulturalnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; wspieranie działalności instytucji kultury i szkół artystycznych, a w szczególności Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. T. Szeligowskiego w Szczecinie oraz wspieranie realizacji nowatorskich przedsięwziąć w dziedzinie edukacji muzycznej.