post

Kurs muzyczny

Stowarzyszenie Villa Grawitza zaprasza na “Kurs muzyczny” – naukę gry na wybranym instrumencie.

1. Celem zajęć jest: rozwój predyspozycji i zamiłowania do muzyki, zainteresowanie i zapoznanie z techniką gry na instrumentach muzycznych,  przygotowanie do kształcenia w placówkach muzycznych.
2. Zajęcia obejmują naukę gry na wybranym instrumencie oraz zajęcia zbiorowe umuzykalniające (opcjonalnie).
3. Program realizowany na lekcjach indywidualnych dostosowany jest do indywidualnych możliwości uczestnika.
4. Czas trwania zajęć: 30 lub 45 minut (w zależności od wieku uczestnika)
5. Intensywność zajęć: 1- 2 razy w tygodniu
6. Cennik zajęć indywidualnych i zbiorowych:
– Lekcja indywidualna (1 x 45 min) – cena: 48,00 zł.
– Lekcja indywidualna (1 x 30 min) – cena: 40,00 zł.
– Lekcja zbiorowa – umuzykalnienie (1 x 45 min) – cena: 100,00 zł/m-c

Sobota, godz. 11.00-11.45 – grupa młodsza (5-8 lat)
Sobota, godz. 11.00-11.45 – grupa starsza (9-16 lat)

Płatność w sekretariacie PSM I st. lub na konto Stowarzyszenia Villa Grawitza (nr 98175000120000000031220602).

POBIERZ: REGULAMIN.

POBIERZ: KARTA ZGŁOSZENIA.