post

Akademia przedszkolaka

Stowarzyszenie Villa Grawitza zaprasza na „Akademię przedszkolaka” – zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.

Zajęcia rozpoczną się w maju 2017r. Celem zajęć jest:
– wprowadzenie dzieci w świat przeżyć muzycznych, plastycznych i tanecznych,
– rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni muzycznej za pomocą gry na instrumentach, śpiewu i tańca w grupie,
– rozwijanie predyspozycji muzycznych poprzez ćwiczenia rytmiczno-ruchowe.

W trakcie zajęć odbywają się:
– zabawy rytmiczno-ruchowe
– ćwiczenia rozwijające słuch muzyczny i poczucie rytmu,
– aktywne słuchanie muzyki, rozwój percepcji i spostrzegawczości,
– śpiewanie piosenek i interpretacja ruchowa utworów muzycznych,
– gra na instrumentach,
– poznawanie instrumentów oraz zajęcia plastyczne

Grupy wiekowe: 3-4 latki i 5-6 latki
Intensywność zajęć: Raz w tygodniu (sobota godz. 9.00 – grupa 5-6-latków, godz. 10.00 – grupa 3-4-latków)
Czas trwania zajęć: 45 minut, koszt: 100 zł/m-c

Płatność w sekretariacie PSM I st. lub na konto Stowarzyszenia Villa Grawitza (nr 98175000120000000031220602).

POBIERZ: REGULAMIN.

POBIERZ: KARTA ZGŁOSZENIA.