STOWARZYSZENIE VILLA GRAWITZA

Rozwój i edukacja

Prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, promujących kulturę polską i europejską. Rozwijanie kontaktów międzynarodowych oraz współpracy zagranicznej. Działania kulturalne i edukacyjne na rzecz integracji europejskiej.

Pomoc finansowa

Podejmowanie samodzielnych działań w zakresie organizacji przedsięwzięć związanych z kulturą i edukacją: konkursów, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, koncertów, festiwali, autorskich projektów artystycznych itp.

Inicjatywy artystyczne

Wspieranie działalności instytucji kultury i szkół artystycznych, a w szczególności Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. T. Szeligowskiego w Szczecinie oraz wspieranie realizacji nowatorskich przedsięwziąć w dziedzinie edukacji.